امروز : ۲ خرداد ۱۴۰۳
021-66427782
آخرین اخبار :

گزارش جامع و تصویری پروژه پاسارگاد تا تاریخ 98/05/10

گزارش جامع و تصویری پروژه پاسارگاد تا تاریخ 98/05/10 1398/05/15

اخطاریه پاسارگاد

اخطاریه پاسارگاد 1398/05/08

اطلاعیه جرایم عدم پرداخت هزینه آسانسور پروژه پاسارگاد

اطلاعیه جرایم عدم پرداخت هزینه آسانسور پروژه پاسارگاد 1397/10/05

هزینه خرید و نصب آسانسور پروژه پاسارگاد

هزینه خرید و نصب آسانسور پروژه پاسارگاد 1397/06/21

اطلاعیه افزایش قیمت پروژه پاسارگاد

اطلاعیه افزایش قیمت پروژه پاسارگاد 1397/06/04

تصمیمات متخذه در همایش مورخ 97/4/14 پروژه پاسارگاد

تصمیمات متخذه در همایش مورخ 97/4/14 پروژه پاسارگاد 1397/05/20

دعوتنامه اعضاء پاسارگاد مورخ 97/4/14

دعوتنامه اعضاء پاسارگاد مورخ 97/4/14 1397/04/09

اطلاعیه پروژه پاسارگاد برای اعضاء در تاریخ 95/11/03

اطلاعیه پروژه پاسارگاد برای اعضاء در تاریخ 95/11/03 1395/11/03

واگذاری تعداد محدودی از واحدهای پروژه پاسارگاد

واگذاری تعداد محدودی از واحدهای پروژه پاسارگاد 1395/07/25

اطلاعیه برای اعضاء پروژه پاسارگاد در تاریخ 95/06/25

اطلاعیه برای اعضاء پروژه پاسارگاد در تاریخ 95/06/25 1395/06/27

تعویض برج A با B در پروژه پاسارگاد

تعویض برج A با B در پروژه پاسارگاد 1393/06/19
Youpage.ir