امروز : ۲ خرداد ۱۴۰۳
021-66427782
آخرین اخبار :

اطلاعیه ساخت و ساز ویلا

اطلاعیه ساخت و ساز ویلا و پایان جوازها 1398/03/29

اخطاریه عدم تسویه تا 98/1/31

اخطاریه عدم تسویه تا 98/1/31 1398/01/20

اطلاعیه دعوت از اعضا در 7 و 8 فروردین ماه سال 98

اطلاعیه دعوت از اعضا در 7 و 8 فروردین ماه سال 98 1397/12/15

اطلاعیه جرایم عدم پرداخت قسط چهارم اعضاء محمودآباد

اطلاعیه جرایم عدم پرداخت قسط چهارم اعضاء محمودآباد 1397/10/05

آخرین مهلت کاندیداتور هیئت امناء محمودآباد

آخرین مهلت کاندیداتور هیئت امناء 1397/02/02

شرایط کاندیدهای هیئت امنا محمودآباد

شرایط کاندیدهای هیئت امنامحمودآباد 1396/12/13

گزارش همایش بابلسر در سال 96

گزارش همایش بابلسر در سال 96 1396/12/03

دعوت از اعضا برای انتخاب قطعات زمین محمود آباد به ترتبب امتیاز از 20 شهریور ماه سال 95

دعوت از اعضا برای انتخاب قطعات زمین محمود آباد به ترتبب امتیاز از 20 شهریور ماه سال 95 1395/06/14

اطلاعیه مهم (محمودآباد)

اطلاعیه مهم (محمودآباد) 1394/03/28

دعوتنامه ی بازدید از پروژه محمودآباد

دعوتنامه ی بازدید از پروژه محمودآباد 1394/03/04
Youpage.ir